Menu Sluiten

Verduurzamen monumenten door een architect

Het verduurzamen monumenten wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Oude gebouwen met een cultuurhistorische waarde willen we zoveel mogelijk behouden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we verantwoord om kunnen gaan met energie. Cultureel erfgoed, oude kerken of industriële gebouwen met een historische waarde voldoen meestal niet aan de eisen die we stellen aan de verduurzaming van tegenwoordig. Bij het verduurzamen van monumenten wordt het oude gebouw als het ware klaargemaakt voor de toekomst, zonder dat de authentieke charme van het pand daarbij verloren gaat. Deze werkzaamheden worden in de meeste gevallen uitgevoerd door een restauratie architect. Deze is gespecialiseerd in het aanbrengen van duurzame materialen binnen een monument of ander oud gebouw.

Verduurzamen monumenten

Diverse maatregelen voor het verduurzamen monumenten

Bij de verduurzaming van deze panden is het van belang dat de balans tussen oud en nieuw wordt behouden. Het verduurzamen van monumenten kan bestaan uit het gebruik van specifieke bouwmaterialen tijdens de restauratie, maar ook uit het integreren van energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of diverse soorten isolatie. Ook maken eigenaren of opdrachtgevers van monumentale panden steeds vaker gebruik warmte-installaties die het pand duurzamer en meer energiezuinig maken. Een oud pand behoudt op deze manier zijn historische waarde en kenmerken, maar voldoet daarmee wel aan de eisen van de toekomst. Het aanbrengen van energiebesparende of duurzame maatregelen in of aan een oud gebouw, wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door een specialist. Vaak is dat een restauratie architect welke is gespecialiseerd in het restaureren, herbestemmen en verduurzamen van monumenten en cultureel erfgoed.

 

Verduurzamen monumenten met het oog op de toekomst

Monumenten zijn erfgoed die belangrijk zijn voor de samenleving, of van grote waarde zijn binnen een specifieke leefomgeving. Oude kerken, industriële gebouwen of monumentale woningen zijn daar een goed voorbeeld van. Toch zijn deze gebouwen niet altijd zo duurzaam als we graag zouden willen. De eindgebruiker of eigenaar krijgt daardoor te maken met flinke kosten als het aankomt op bijvoorbeeld het verwarmen van het gebouw. Om deze panden aan de eisen van nu te kunnen laten voldoen, is het verduurzamen van deze monumenten noodzakelijk. Dit wordt zo uitgevoerd dat de authentieke uitstraling van het pand, en daarmee de waarde, behouden blijft. Eigenaren en opdrachtgevers maken daarvoor in veel gevallen gebruik van een specialist. Een restauratie architect brengt de kansen van het monument in kaart. Daardoor kan de haalbaarheid met het oog op verduurzaming uiteen worden gelegd en opgenomen worden in een plan van aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *