Menu Sluiten

Aannemer inhuren

Hij heeft de leiding bij een bouwproject en is verantwoordelijk voor zowel de realisatie als de coƶrdinatie van bouwactiviteiten. Het moge duidelijk zijn, we hebben het hier over een aannemer. De aannemer kan overigens ook weer delen van de werkzaamheden uitbesteden aan wat we een onderaannemer noemen.

Aansturende rol richting uitvoerders en andere specialisten

De aannemer heeft nogal wat taken. Zo stelt de aannemer een offerte op, werft hij personeel voor de werkzaamheden regelt hij de bouwvergunningen en verzorgt hij de planning. Ook de inkoop van materialen ligt bij de aannemer, net als dus het eventueel inschakelen van een onderaannemer bijvoorbeeld als de werkzaamheden achterlopen op schema. De aannemer heeft een aansturende rol richting uitvoerders, werkvoorbereiders, timmerlieden en andere specialisten en bespreekt daarnaast zowel het ontwerp, bestek en de tekeningen met de voor de klus ingehuurde architecten.

Op basis van aanbesteding aan de slag

Een aannemer krijgt meestal op basis van een aanbesteding en de daarbij horende gunning zijn werk. Gunning gaat, voor de goede orde, op basis van aanbesteding. Aannemers krijgen eerst de tijd om een offerte voor een klus in te dienen en vervolgens is het aan de opdrachtgever welke aannemer de klus mag klaren. Er zijn overigens verschillende soorten aanbestedingen. Is het een openbare aanbesteding dan kan elke aannemer een offerte indienen. Is er sprake van een niet-openbare aanbesteding, dan volgt na de aankondiging eerst een selectie uit de partijen die zich hebben aangemeld. Aanbesteding kan ook plaatsvinden via CGD, de concurrentiegerichte dialoog, die in de eerste fase gelijk is aan een niet-openbare aanbesteding. Na een selectie worden de partijen echter uitgenodigd om deel te nemen aan een dialoog, waarbij steeds partijen afvallen. De aannemer die overblijft na alle dialoogrondes, krijgt uiteindelijk de opdracht. Verder is ook de onderhandse aanbesteding een bekende vorm van aanbesteding. In dat geval wordt een select groepje aannemers verzocht een offerte te maken en in te dienen.

Aannemer is gebonden aan het Bouwbesluit

Tijdens de werkzaamheden is de aannemer gebonden aan het Bouwbesluit waarin regels over veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, milieu en bruikbaarheid opgenomen zijn. Aannemers werken vaak als zelfstandige of staan aan de top van de piramide van een aannemersbedrijf. Een aannemer heeft tijdens zijn werkzaamheden contact met onder meer uitvoerders, tendermanagers, site managers, projectleiders, metselaars, stukadoors, timmerman en steigerbouwers. Wil je ook aannemer worden, volg dan de opleiding bouwkunde. Je kunt in elk geval vaststellen dat aannemer zijn een veelzijdig beroep is.

Aannemer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *